NODCOM programi
Image 06
Image 06
Image 06
Image 06
Image 06

KONTROLA RADNOG VREMENA RADNIKA

Program KONTROLA VREMEA RADA - nodcom.info
Evidencija dolaska radnika na posao Program za kontrolu rada vremena je Windows aplikacija koja ima sledece funkcije: - pamcenje osnovnih podataka o radnicima, - svaki radnik prilikom dolaska na posao se prijavljuje na odredeni nacin (šifrom preko tastature ili bar kodnom karticom ili magnetnom karticom ili preko citaca otiska prsta) i tom prilikom program automatski vrši slikanje, - program pamti vreme dolaska i vreme odlaska radnika (omoguceno je 5 dolazaka i 5 odlazaka) - vreme boravka radnika se sabira i za izabrani period se obracunava i štampa (ukoliko je zadata cena rada po satu – izracunava se i zarada za izabrani period), - vreme provedeno na poslu se zaokružuje na sledeci nacin: prilikom dolaska na posao zaokružuje na pola sata unapred (na primer: dolazak u 7:21 racuna se kao dolazak u 7:30). Odlazak sa posla se zaokružuje na pola sata u nazad (na primer: odlazak u 15:12, racuna se kao odlazak u 15:00),

Program KONTROLA VREMEA RADA - nodcom.info
- za vreme provedeno na poslu preko 8 casova, dodatni sati se zaracunavaju za odredeni procenat više – na isti nacun i vreme provedeno vikendom i rad za vreme praznika (postoje 3 definisana dodatna procenta koje korisnik može promeniti). Može se definisati da radnik radni svake druge subote... - kontrola dolaska radnika vrši se kontrolom snimljenih slika – omogucen je njihov pregled (za izabranog radnika), - za svakog radnika za ozabrani period moguce je formirati izveštaj za izabrani period kada je tacno dolazio i odlazio, Za funkcionisanje programa potreban je racunar – minimalno pentium II i WEB kamera (ako se koristi citac otiska prsta – kamera nije potrebna), mini USB tastatura (za prijavljivanje radnika) ili bar kod citac ili citac magnetnih kartica. Program je moguce modifikovati prema zahtevima poslodavca...


VAŽNO!
Da bi ste program mogli da koristite potrebno je izvrsiti ispravno podesavanje sistemskog vremena u Control Panel-u. Ovo podesavanje neophodno je uciniti pre prvog pokretanja programa. Ukoliko se DEMO verzija programa pokrene pre ovog podesavanja - program nece biti u mogucnosti da se koristi na tom racunaru.
Format datuma MORA da bude dd/MM/yyyy (prvo dan, zatim mesec i na kraju godina). Takodje, za oznacavanje decimalnih mesta potrebno je podesiti tacku. Nacin na koji se vrse ova podesavanja pogledajte na sledecem na sledecem linku:

Reference

Program za rad blagajne

FLUX PRO - klima uredjaji

Oganj - kovano gvozdje

Frigo nekretnine

Program za rad lokala

Pogledajte sve...